Hergün  12.00 - 18.00
Pazar KAPALI
Whatsapp: 0539 8288152
 

Evlenme Yaşı

 

Ülkemizde genç kızlarımız maalesef zamanından önce evlendirilmektedir. Özellikle kırsal kesimde genç kız adet gördükten sonra hemen evlendirilmektedir.

Ülkemizde kızlarda ortalama ilk adet yaşı 13.5'tur. Yani normalde kız çocuğunun adeti 13 yaşını tamamladıktan sonra olur. Tıbbi olarak 10-15 yaşları arasında başlayan ilk adetleri de normal kabul edilmektedir.
İlk adet başlamasını etkileyen pek çok neden vardır. Sıcak ülkelerde ilk adet, 9-10 yaşlarında başladığı halde, kuzey ülkelerde daha geç yaşlarda başlamaktadır.

Televizyonlarda ve yazılı basında seksle ilgili yayınlar, ilk adeti, erken başlatan nedenlerden biri sayılabilir. Ayrıca, genç kızın, dikkatini seksse yoğunlaştırması da ilk adeti erken yaşta başlatabilir.

Ülkemizde geleneksel olarak kız çocuğu adet gördükten sonra bir yıl içinde hemen evlendirilmektedir. Daha açık bir ifade ile 13-14 yaşında adet olan bir kız çocuğu 14-15 yaşında hemen evlendirilmektedir. Bu yaklaşım tıbbi olarak doğru değildir. Hatta zararlıdır.

Kız çocuğunda adetlerin başlamasıyla beyin, hipofiz ve yumurtalık hormonlarında birbirleriyle etkileşimin başladığı ve rahmin varlığı anlaşılmaktadır. Bundan dolayı, aileler evlilik için gerekli olan sistemin hazır olduğu kanaatine varmış olacaklar ki, çocuk denecek yaşta olan kız çocuklarını hemen evlendirmektedirler.

Ancak hemen belirtelim ki, yukarıda anlatılmak istenen yaklaşım tıbbi olarak doğru değildir. Kız çocuğunun adetlerinin başlamasıyla, genital sistemin artık çalıştığı ortaya çıksa bile, bu sistem tam olarak olgunluğa erişmemiştir. Genital sistemin tam olarak olgunluğa erişebilmesi için, ilk adetten itibaren yaklaşık 5-7 yıl geçmesi gereklidir. Örnek bir anlatımla; ilk adet 14 yaş içerisinde olmuşsa, genital sistemin işlevini tam yapabilme, yani olgunlaşabilme yaşı, 19-21 yaş demektir. 14 yaşında ilk adetini gören kız çocuğu, 19-21 yaşlarından önce evlendirilmesinin sakıncaları vardır.

Genital sistem tam olgunluğa ulaşmadan olan evlenmelerde, rahim kanserlerinde artma ve kısırlık olması gibi iki önemli sakınca vardır.

Bu gün artık iyice ortaya konulmuştur ki, erken evlenen kişilerde özellikle rahim ağzı kanseri, geç evlenenlere göre daha fazladır. Ayrıca, kadın genital hastalıkları da fazla meydana gelmektedir.

Genital sistem tam olgunluğa ulaşmadan olan evlenmelerde sıkça görülen kısırlık konusu daha da önemlidir. 14 yaş içinde adeti başlayan genç kız, 15-16 yaşı içinde evlendirilmekte ve hemen bebek beklenmektedir. Hatta bu konuda aylar sayılmaktadir. Hamilelik geçiktikçe de dedikodular etrafa hemen yayılmaktadır.

Oysa bilinen bir gerçek var ki, biz bunu yukarıda açıklamaya çalıştık. Genital sistemin olgunlaşmaya ulaşabilmesi için 5-7 yıllık bir zamana ihtiyaç vardır. Genç kız 19-21 yaşlarına ulaşmadan hamile kalma sanşı son derece azdır. Bu yaş grubunda adetler normal zamanda gelse bile, ovulasyon (yumurtanın hazırlanması) ancak %5 civarındadır. Açıkçası, bu yaştaki kişilerde gebelik şansı sadece %5'dir.

Bu gerçeğin ailelerce bilinmesinde yarar olduğu kanısındayım. Doğru olan, genital sistemin olgunluğa ulaşmadan evliliklerin yapılmaması, yapılsa bile, 20 yaşından önce hamilelik oluşmamışsa, bundan endişe duyulmamasıdır.

* * *

Nikah işlemleri yapılırken, evlenmek isteyen adaylardan seksle geçen hastalıkların testleri istenmektedir. Oysa, 14-15 yaş gibi, çocuk denecek yaşta olanların evlenme taleplerinde, evlilik önlenemiyorsa, genital sistemin olgunluğu hakkında da bir belge istenmelidir.

(Kaynak:Prof.Dr.Mülazım Yıldırım dersnotları)

 

 

...