Hergün  12.00 - 18.00
Pazar KAPALI
Whatsapp: 0539 8288152
 

KÜRTAJ

Kürtaj Nasıl Mı? Kürtaj İşlemi,Kürtajın Riskleri  Fiyatları Kürtaj sonrası

Kürtaj  kelime anlamı itibarıyle rahim içinden doku alınması  anlamına gelmektedir. Halk arasında  “kürtaj” kelimesi ile  genellikle gebelik sonlandırılması .Kürtaj işlemi (tıbbi tahliye) için  “küretaj”, “kürtaş” , “gebelik sonlandırma” , “küretaj” , “çocuk aldırma” ve “bebek aldırma” tabirleri  kullanılmaktadır.
Kürtaj işlemi gebelik sonlandırma işlemi  dışında tanı amaçlı biopsi veya tedavi amaçlı bir işlem olarak da kullanılmaktadır. Biopsi amacı ile yapılan küretaj şlemine tıp dilinde D&C (dilatasyon - küretaj) denmektedir..

Kürtaj İçin En Uygun Dönem Hangisidir?

İstenmeyen gebelik oluştuğunda  yada tıbbi sebeplerden dolayı  kürtaj gerektiğinde (örneğin boş gebelik,bozulmuş gebelik,tam olmayan düşük ,abortus inkompletus gibi sebeplerle )  tıbbi müdahale vakit geçirmeden yapılmalıdır. Beklemek ile sonuçlanana hamilelik  haftasının büyümesi  işlem risklerinin ve işlem esnasında kullanılacak steril tıbbi tahliye kanüllerinin çaplarının büyümesine, dilatasyon işlemi için kullanılan “hegar bujileri”nin kalınlıklarının artmasına ve  işlem süresinin de sonuç  olarak  uzamasına neden olacaktır.Tüm bunlar kürtaj işlemine ait risklerin  ve olumsuzlukların görülme oranını da doğal olarak arttırır. Gebelik sonlandırma işlemi için en uygun dönem son adet tarihine göre 5-8 hafta arası yapılandır. 5 hafta altı gebelik kesesi görülemeyeceğinden ve 8-10 hafta arası büyümüş gebelik kesesine bağlı işlem sonrası kanama ve ağrının daha fazla olabileceğinden dolayı ideal kürtaj işlemi için dönem 5-8 haftalık arasıdır. Fakat unutmamak gerekir ki ülkemizde kürtaj için yasal sınır “son adet tarihine” göre 10 haftalığa kadar olan gebeliklerdir. Asıl tıbbi risk 10 haftalık üzeri gebeliklerde yapılan ve tabii ki yasal olmaya kürtajlardır.

Gebelik Haftasını Hesaplama İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Gebelik haftası hesaplaması yapılırken genellikle yanlışlıklar yapılmaktadır. En büyük yanlışlık, gebeliğin büyüklüğünü  hesaplanırken gebeliğin muhtemel oluşma anı yani ilişkinin olduğu güne göre yapılmasıdır. Bu geçerli bir hesaplama yöntemi değildir. Gebeliğin büyüklüğü ilişki ile gebeliğin oluştuğu tarihe göre değil, son adet tarihinin ilk gününe göre yapılmalıdır. Örneğin 1 temmuz  son adet tarihinin ilk günü ise 15  ağustoz’da gebelik 6 haftalıktır.Gebelik haftasının tam hesabı için
beklenen doğum haftanız isimli hazırladığımız otomatik hesaplayıcı da kullanılabilinir. Kürtajın tüm riskleri gebelik haftası büyüdükçe artar ve kürtaj işlemi sonrası hastanın kendini toparlama süresi de uzar, bu sebeple gebelik haftası doğru hesaplanmalı ve geç kalınmamalıdır.

Kürtaj İşlemi İçin Hangi Tür Anestezi Tercih Edilmelidir? Genel Anestezi Kürtaj İçin Tercih Mi Edilmelidir?

Gebelik sonlandırma işlemi  ( diğer isimleri: çocuk aldırma, bebek aldırma, kürtaş, küretaj) için lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) yada kısa genel anestezi (koldan yapılan iğne ile kısa süreli uyutularak) altında uygulanabilir. Genel anestezi kürtaj işlemin tümüyle ağrısız seyretmesi açısından çağdaş ve ağrı için en etkili bir yöntemdir. İlk kez kürtaj işlemi yaptıran ve sezeryan ile doğum yapmış kadınlarda  genel anestezi ile kürtaj işlemini yaptırmalarını tavsiye ederiz.  Normal doğum yapmış (özellikle 2 veya daha fazla normal doğum yapmış ) ve daha önceden kürtaj deneyimi olanlar lokal anestezi ile de küretaj işlemi sorunsuz yaptırabilirler. Burada tabii ki kadının yapılacak  uyumu , psikolojik durumu ve ağrı eşiği çok önemlidir.

Kürtaj işlemi hangi amaçlarla yapılmaktadır ? Küretaj  türleri nelerdir?

1. Gebelik Sonlandırma (gebelik sonlandırılması,tıbbi tahliye,istenmeyen gebelik, istenmeyen hamilelik, zorunlu gebelik boşaltılması-tahliyesi)

Doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık uygulanan kürtaj şeklidir. İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması amacı ile yapılmaktadır. 18 yaşından büyük ,reşit kadınlarda 10 haftaya kadar kendi rızası ile yapılır, resmi olarak evli ise eşinin onayı  da alınır. Bekar olan reşit kadınlarda eş onayına gerek duyulmaz. Dünyanın pek çok ülkesinde ve de bizde gebelik sonlandırılması (kürtaj işlem) halen vakum tekniği ile yani enjektör içersine negatif basınçla çekme şeklinde uygulanmaktadır ve bu işlem için kullanılan  vakum setine “karmen kanül –enjektör seti” denmektedir . Bu teknik ve kürtaş işleminin ayrıntıları  aşağıda anlatılmaktadır.

2. Probe Küretaj (PC)

Kanama bozukluklarında,disfonksiyonel kanamalarda  ve özellikle perimenopoz ,menopoz sonrası kanamalarda teşhis amaçlı yapılan işlemdir. Özel metal aletler (küret) ile rahim içi dokusu kürete edilir , yani tüm rahim içi dokusu (endometriyum) kazınır. Amaç rahim içindeki kanamaya sebep olan dokunun ve kalınlaşmış endometriyumun tamamını almaktır. Şiddetli ve uzun süreli kanamalarda hem altta yatan sebebi tespit edebilmek  hem de aşırı kanamayı durdurmak amacıyla uygulanabilir. Probe küretaj “keskin küret”  (metal küret) ile yapılır

Bu işlem sayesinde patolojiye gönderilen kürtaj dokusu ile; endometrial hiperplazi,endometriyal polip, rahim kanseri, rahimde yaşa bağlı zayıflama (endometrial atrofi) teşhisi konabilir.

3. Fraksiyone küretaj (FrC)

Fraksiyone küretj’ın yapılma sebebi asılnda  probe küretaj ile hemen hemen aynıdır. Ancak burada rahimin içini döşeyen zar tabakasından (endometriyum’dan) ve rahim ağzının içini döşeyen kanaldan (endoservikal kanal) ayrı ayrı örnekler alınır ve patolojik incelemeye gönderilir. Özellikle rahim kanseri ve rahim ağzı kanserinin ayrımında önemli bir teşhis aracıdır. Rahim içi kanaldan parça alınmasına “endoservikal küretaj” ismi de verilmektedir. Fraksiyone küretaj “keskin küret”  (metal küret) ile yapılır

4. Revizyon  küretaj ,Rest küretaj,RC


Düşük (abortus) sonra içeride kalan fetusa yada placentaya ait parçaları temizlemek için yapılan küretaja verilen isimdir. Bu işleme Revizyon küretaj da denilebileceği gibi daha çok “rest küretaj” tabitri kullanılmaktadır. Düşüğün tam olduğu yani içeride parça kalmadığı düşünülse bile eğer kanama var ise ve tanıdan emin değilsek  revizyone küretaj yapılabilir. Tekniği normal gebelik sonlandırmadaki teknik ile  ( vakum tekniği) aynı olmasına rağmen bazen içeride kalan plasenta parçaları rahim içine yapışmış olabileceği için vakum ile almak her zaman başarılı olmayabilir ve rahim içini tam temizleyebilmek için metal küret  (keskin küret) aletlerinin de kullanılması gerekebilmektedir.

5. Bumm küretaj,

Doğumdan sonra değişik sebeplere bağlı olarak rahim  içerisinde plasenta (çocuğun eşi) parçaları kaldığından şüpheleniliyorsa ve doğum sonrası fazla kanaması buna bağlı var ise  özel büyük  küretler (bum küret)  ile kalan parçalar rahim içinden alınır. Bu işlem de aslında  revizyone küretaj olarak  da değerlendirilir. Genelde ağrılı bir işlem olduğu için genel anestezi ile yapılır.

6. Endometrial Dating

Kısırlık  teşhisinde yumurtlamanın olup olmadığını anlayabilmek için adet adetin 21. gününde rahim içersinden  özel bir küret ( gebelikle “Novak küreti” kullanılır) örnek alınır.
Günümüzde bazı merkezlerde bu endometriyal dating işlemi için plastik özel kanüller (pipelle kanülü) kullanılmakta ve bu işeleme  de “pipelle biopsi” ismi de verilmektedir. Pipelle kanülü, kendinden negatif basınç uygulayan pistonu olan ince plastik, dispozibl bir kanülden ibaret bir sistemdir ve en büyük avantajlarından biri de genel anestezi gerektirmeden hatta bazen lokal anesteziye dahi gerek duyulmadan yapılan basit bir işlem bir çesit biopsi küretaj dır.

Kürtaj nasıl yapılır ? Gebelik sonlandırma için yapılan Kürtaj işlemi’nin tekniği nasıldır?

Kürtaj işlemi öncesinde jinekolog tarafından tam jinekolojik muayene ve transvaginal ultrasonografi ile değerlendirme yapılmalıdır.Uterus (rahimin) yapısı ve gebeliğin büyüklüğü değerlendirilir.Kürtaj olacak kadının kan gurubu, hastalıkları ve kullandığı ilaçlar da sorgulanır. Eğer “kan uyuşmazlığı” var ise kürtaj sonrası 72 saat içinde “anti-D” olarak isimlendirilen “uyuşmazlık iğnesi” de planlanmalıdır. Bu nedenle  çiftlerin her ikisinin kan gruplarını bilmesi gerekmektedir.

Günümüzde  bir çok merkezde genellikle tabii ki bizde de vakum aspirasyon yöntemi ile küretaj yapılmaktadır. Bu işlem sırasında kullanılan vakum aspirasyon  sistemi “Karmen kanülü” olarak isimlendirilmektedir ve bu sistemin uçları plastik yumuşak yapıda  olup bir defa kullanıldıktan sonra atılmalı ve tekrar kesinlikle kullanılmamalıdır.Maalesef bir çok merkez kürtajı daha ucuza yapmak için aynı kanülleri solusyon ile yıkayıp defalarca kullanmaktadırlar. Vakum sisteminin  uçları değişik kalınlıkta olup gebeliğin büyüklüğüne göre farklı ebadlarda kullanılmaktadır. Gebelik büyüdükçe kullanılan uçların çapları da büyümektedir.
 


Anestezi şekli  genel anestezi yada lokal anestezi olabilmektedir. Daha önce doğum yapmamış veya sezaryen ile doğum yapmış hastalarda rahim ağzı kapalı olabileceği için genellikle  genel anestezi tercih edilir. Bunun ana nedeni kürtaj işlemine  bağlı duyulacak fiziksel , psikolojik rahatsızlığın yok edilmesinin yanı sıra hastanın rahat etmesini de sağlamaktır .Lokal anestezi ile rahim ağzının her iki yanına anestezik ilaç enjekte edildiği halde rahatsızlık hissi ve vakum esnasında ağrı duyulabilir. Kürtajın psikolojik etkisi de düşünüldüğünde genel anestezi tercih edilmektedir. Genel anestezi tecrübeli bir anestezi uzmanı tarafından verilmelidir.Anestezi süresi kürtaj işlemi kısa olduğu için  3-5 dakika kadardır. Uyanma süresi genellikle 5 dakikadır.İşlem sonrası 1 saat dinlenmenin ardından anestezi etkisi geçtiği için hasta evine gidebilmekte ve normal yaşantısına dönmektedi.

Eğer kürtaj genel anestezi ile yapılacak ise işlem öncesi mutlaka 4- 5 saat açlık gerekir. Su içilmesine de izin verilmez. Eğer antidepresan ilaçlar kullanılıyor ise önceden hekim bu konuda bilgilendirilmelidir. Lokal anestezi planlanmış ise  genellikle uzun süren açık durumuna gerek yoktur.

Kürtaj işlemi jinekolojik  masada muayene ve ultrasonografik incelemeyi takiben yapılır. Ultrasonografi ile gebelik haftası kesin olarak saptanmalı ve genital organlarda başka herhangi bir sorun ( kist ,miyom gibi..) var mı değerlendirilmelidir. Kürtaj işleminin kanunen yapılması için gebeliğin büyüklüğünün son adet tarihinin ilk gününe göre yapılan hesaplamada  gebelik haftasının 10 haftanın altında olması yasal olarak gereklidir.  10 haftadan büyük gebeliklerin kürtajının yasal olarak yapılması mümkün olmadığı gibi tıbbi riskler açısından da risklidir

Jinekolojik masada rahim ağzının görülebilmesi için önce özel bir vajinal spekulum  hazneye yerleştirilir. Vagina ve rahim ağzı özel bir solüsyonla (battikon, biokadin gibi iyot içeren antiseptik) silinir.Rahim tek dişli olarak isimlendirilen bir alet ile tutulup çekilir ve işlemin yapılabilmesi için  düz hale getirilir. Lokal anestezi uygulanacak ise bu tutma  işleminden sonra lokal anestezik ilaç rahim ağzına yapılır. Genel anestezi uygulanan hastalar bu lokal işlemler zincirini (kürtaj masasına yattıktan sonra kürtajın bitip dinlenme yataklarına kadar alınan tüm kısımı) başından itibaren hiç hissetmezler ve görmezler

Takiben rahim ağzını gebelik haftasının büyüklüğüne göre genişletip açmak için buji olarak isimlendirilen (hegar bujileri) aletler kullanılır ve rahim ağzı dilate edilir. Daha önce doğum yapmış ve gebelik haftası küçük hamilelerde ( 6 hafta ve daha küçük)  bu dilatasyon işlemi  bazen gerekmemektedir. Lokal anestezi uygulanan kadınlarda kürtaj işleminin en sıkıntılı ve ağrılı dönem bu  rahim ağzının açıldığı dilatasyon dönemidir

Rahim ağzı nın genişletilmesi yani dilatasyonun ardından steril olan ve özel boyutlarda olan plastik kanüller ile rahim ağzından  içeri girilerek rahim boşluğuna ulaşılır. Kanülün ucu özel üretilmiş ve 60 santilitrelik vakum yaratan özel enjektöre  ( Karmen vakum enjektörü) monte edilir,enjektör ile negatif  basınç sağlanarak rahim içi emilerek, aspire edilerek temizlenir.Bu yöntem ile keskin,metal küretlerin kullanımı  çok aza indirilmiştir.Keskin metal küretler ile yapılan kürtajlarda  rahim delinmesi,yapışıklık riski daha fazla olmaktadır. 10 haftanın altındaki kürtajlarda özellikle küçük gebeliklerde artık bir çok merkezde  keskin küret ile “kazıma yöntemi” kullanılmamaktadır. Keskin küretler ile yapılan kürtaş sadece tanı ve biopsi amaçlı yöntemlerde kullanılmakta olup doğru, yeterli  ve istenilen yerden parça alınması için gereklidir.
 

Rahim içi  ve aspire edilip temizlendikten sonra tek dişli aleti  çıkarılır, çıktığı yerdeki kanama  (eğer var ise) bir gazlı bez ile tampone edilerek  durdurulur. Vajina tekrar antiseptik solüsyonlarla ile  silinip  spekulum çıkarılır. Hasta jinekolojik masadan kaldırılmadan rahim içi ultrasonografi ile parça kalıp kalmadığını anlamak için kontrol edilir.

Ağrının daha sonra olmaması için kalçadan iğne ile veya makattan fitil ile ağrı kesici uygulanır. Genel anestezi alan hastalar buraya kadar olan işlemlerin hiç birini hissetmez ve görmezler.

Kürtaj sonrası  neler olabilir, kürtaj sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Antibiyotik, ağrı kesici ve gerekli görülürse kanama azaltıcı ilaçlar  verilerek evine gönderilir. Eğer kan uyuşmazlığı (rh uygunsuzluğu) var ise “uyuşmazlık iğnesi” anti_d hemen yapılır veya 72 saat içinde yapılması için hasta bilgilendirirlir. Lokal anestezi ile 15-20  dakika, genel anestezi sonrası  ortalama 1 saat sonrası hasta evine gönderilir.

Kürtaj sonrası ortalama 2 saat sonra hasta hafif bir yemek yiyebilir.

Küretaj dan  yaklaşık 1 hafta sonra hasta kontrole çağrılıp   ultrasonografi ile rahim kontrol edilir.

Kurtaj sonrası genellikle  işlemden  2-3 gün sonra adet tarzında, fazla olmayan ve  bazen 10-15 gün devam eden  genellikle  siyah ve koyu renkte, bazen kan pıhtıları  içeren bir kanama başlayabilir.Bu normaldir ve telaşlanacak bir şey yoktur. Aynı şekilde kanama olmaması da normaldir. Kanama ile birlikte genellikle az miktarda küçük pıhtılar düşebilir ve kanama ile birlikte 1-2 gün devam eden kasıklarda adet sancısına benzer ağrılar da olabilir. Bu belirtilerin hepsi normaldir.

Merak edilen bir konu da, kürtaj sonrası adetin ne zaman olacağıdır. Kürtaj yapılan gün genellikle adetin ilk günü olarak kabul edilir ve  kürtaj sonrası  4-6 hafta içinde normal  adetin görülmesi gerekir. Kürtaj sonrası 3-4’ünci gün olan kanama adet değil ,işleme bağlı olan rahim içindeki kalan kan pıhtılarının atıldığı fizyolojik bir kanamadır, bu karıştırılmamalıdır.Eğer kürtaş işlemi sonrası 45 gün içinde adet görülmez ise doktora başvurmak gerekir.
 

Kürtaj sonrası 2-3 hafta havuz ,deniz, küvette banyo  ve jakuzi  mutlaka yasaktır. Ayakta ılık duş şeklinde istenildiği kadar banyo yapılabilir. Hatta kürtaj sonrası eve gidildiğinde de ayakta duş almanın herhangi bir sakıncası yoktur.

Küretaj sonrası 2-3 hafta cinsel ilişki ,seks önerilmez.

Kürtajın  Riskleri Nelerdir?
 

Rahim delinmesi, Perforasyon;
 Kürtajın riskleri arasında görülen istenmeyen bir sonuçtur.Uterus yani gebe rahmi hamileliğe bağlı  yumuşak olduğu için veya rahim kanalındaki darlık ,rahim yapısındaki anormalliklere bağlı olarak dikkatsizce yapılan sert bir hareketle kürtaj sırasında delinebilir. Rahim delinmesi riski gebelik haftası  büyüdükçe artmakla beraber vakum küretajlarda plastik kanüller kullanıldığından dolayı  nadir görülür.Çoğu kere delik  küçük ve rahmin tepe kısmında olduğundan kanama olmaz ve kendiliğinden kapanır.Delinme alanı büyükse kanama olacağından acil ameliyatla alınması gerekir. Delinmeler kanüllerden çok rahim ağzı açılır iken kullanılan “buji” lerden daha sıklıkla olmaktadır.
 

İltihap, Enfeksiyon:
Hijyenik , steriliteye uyulmayan olmayan ortamda  kürtaj işleminin  yapılması  veya kürtaş olan kişinin kendi ihmali (kürtaj sonrası erken cinsel ilişki-seks, havuza girme, antibiyotikleri düzenli kullanmama, cinsel hijyenine dikat etmeme, tampon kullanma, dış ortamdan enfeksiyon alma gibi..) sonucu 5-6 gün sonra enfeksiyon gelişebilir. Genellikel enfeksiyon durumunda kasıklarda ağrı,akıntı ve fazla kanama görülür. Bu sebeple koruyucu, profilaktik  antibiyotik önlem için mutlaka kullanılmalıdır. Enfeksiyon oluşur ise bu fallop tüplerinde hasara,rahim içi tabakada yapışıklıklara sebep olabilir.
 

Gebeliğin devamı ;
Gebeliğin devamı durumu iki şekilde olmaktadır. Ultrasonografi  ile kürtaj öncesi gebeliğin değerlendirilmediği veya 5 haftadan küçük gebeliğin kürtajı yapıldığında  olmaktadır.  Gebelik kesesi 5 haftalıktan küçük hamleliklerde vakum yöntemi ile kese  bazen alınamayabilir ve gebelik devem edebilir.  Bu durudan kaçınmak için kürtaj öncesi ve kürtajdan hemen sonra ultrasonografi ile rahmin ve gebelik kesesinin kontrolu çok faydalıdır. Ayrıca müdahaleden 1 hafta sonra yapılan ultrasonografi de devam eden gebeliğin tespitinde önemlidir.

Başarısız Kürtaj;
Bazen de “başarısız kürtaj” olmakta, bu durumda rahim ağzı stenoz yani dar olmasına bağlı açılamamakta veya uterus didelfis gibi ( çift rahim) uterus anomalilerinde gebelik kesesine teknik olarak ulaşılamamaktadır. Önceden yapılan rahim ağzında yara yakılması (erozyon koterizasyonu), konizasyon,LEEP gibi işlemler, eski sezeryanlara bağlı veya doğumsal rahim kanalındaki şekil bozuklukları, çift rahim gibi anomaliler veya rahim kanalının yapısını bozan miyomlar gibi sebeplerden dolayı rahim ağzı açılamaz ve teknik olarak kürtaj gerçekleştirilemez. Başarısız kürtaj  olduğunda  yani  anatomik sebeplerden dolayı gebelik kesesi alınamadığı zaman  rahim ağzını yumuşatıcı bazı  ilaçlar kullanılarak kürtaj 4-5 gün sonra tekrar denenebilinir. Fakat tekrar başarısız olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.

Parça kalması ,rest plasenta durumu;
Kürtajdan  belirli bir süre sonra giderek artan kanamanın olması ile anlaşılır. Bazen de kontrol ultrasonografisinde tespit edilir. Bu nedenle kürtaj sonrası bir hafta sonra yapılan kontrol ultrasonografisi önemlidir. Küçük parçaları rahim genellikle kendiliğinden atar, eğer kanama deneme eder ise tedavi olarak kürtaj tekrarlanır (rest kürtaj).Bu gibi bir durumun şüphesinde antibiyotik kullanımı enfeksiyon yayılımı açısından çok önemlidir.

Rahim içi kan birikmesi ,hematometra dururmu;
Daha çok 8-10 haftalık gebeliklerin kürtajı sonrası görülse de nadiren daha küçük hafta gebeliklerin kürtajı sonrası da gözlenebilir.  Ayrıca yaşlı anne adaylarında da gözlenebilir.Rahim içi kan birikmesi (hematometra) epey ağrılıdır. Rahim  kasılıp toplayamaz ve rahim ağzının hemen  kapanması sonucu kan birikmesinden meydana gelir. Rahim ağzının buji ile açılması  genellikle problemi çözer.  Ek olarak rahmin hızlı toplamasına yardımcı ilaçlar Uterotonik ilaçlar) verilebilir.

Asherman sendromu ,Rahim içi yapışıklık;
Kürtaj sonrası rahim içi duvarlarında gelişen yapışıklık sonucu adet miktarında azalma ,adet görememe durumudur. Kısırlığa veya zor gebe kalmaya  neden olabilir. Daha çok vakum tekniği yerine keskin küretler iel yapılan “kazıma yöntemi” kürtej sonrası görülür. Bazen kürtaj sonrası enfeksiyon oluşması da “asherman sendromu” yani “rahim içi yapışıklık” yapabilmektedir.Rahim içi yapışıklık durumunu tedavisinde genellikle büyük boy “spiral” takılır ve östrojen hormonu desteği verilir. Günümüzde  tedavi için daha çok “histeroskopi” tercih edilmektedir.
 

Kürtaj Sonrası Doktorunuzu Ne Zaman Aramalısınız??

Kürtaj sonrası evde fenalık hissi olursa, kendinizi kötü hissediyorsanız

Kanama bekleneneden çok fazla olup gittikçe artıyor ise,normal  adet miktarını aşmış ise,bol parçalı kanama oluyor ise ,

Şiddetli kanama ile birlikte olan kıvrandırır tarzda alt karın bölgenizde özellikle kasıklarda şiddetli ağrılarınız olursa,

Kürtajdan 20 gün gibi bir zaman geçmesine rağmen kanamanız hala adet vasfında devam ediyor ise ve hiç azalmıyorsa,

Hiç kanamanız olmayıp özellikle kasıklarda ağrılar çok şiddetli ve kramp tarzında ise,( hiç kanamanız olmayıp ağrınız yok ise önemli değildir..)

Ateşiniz yükseliyor,vajinadan  kokulu akıntı, devam eden vajinal kanama  ve kasık ağrılarınız var ise,

Hamilelik belirtileri kürtajdan sonra 10-15 gün geçmesine rağmen  hala devam ediyor ise ve

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, huzursuz iseniz , hiç tereddüt etmeden hemen doktorunuza ulaşınız!!
 

Unutmayın ki, kürtajda olası riskleri ve olumsuzlukları  en aza indirme  için müdahaleyi doğru ve güvenilir bir şekilde olmanız gerekir.Bazı merkezler “ucuz kürtaj” yapabilmek için aslında bir defadan daha fazla kullanılmaması gereken plastik karmen kanüllerini solusyon ile temizleyip defalarca kullanabilmektedirler. Kürtajınızı kimin yapacağı belli dahi olmayan yerlerde müdahale olmamaya özen gösterin….

Kürtaj fiyatları, kürtaj ücretleri nasıl belirlenir?

Kürtaj fiyatları için belirleyici olan gebelik sonlandırma işlemini yapan hekimin fiyat politikasıdır. Kürtaj ücretleri değişken olup hekin dışında işlemin genel anestezi veya lokal anestezi ile mi yapılacağına göre değişkenlik göstermektedir. Kürtaj ücreti kadar hatta daha fazla olarak  bu işlemi yapacak kişinin deneyimi çok önemlidir.

Kürtaj resimleri, gebelik sonlandırmasına ait kürtaj görüntüleri ve tabii ki kürtaj videosu etik olmadığından dolayı sitemizde bulunmamaktadır.

Kürtaj Nedir

Kürtaj Sonrası

Kürtaj randevusu

Kürtaj fiyatları

Telefon :  +90 539 8288152

 

 

Kürtaj, Kürtaj Nedir, KURTAJ  Nasıl Yapılır, Kürtaj Fiyatları, Kürtaj Sonrası, Gebelik Sonlandırma video görüntüleri

 

 

...